Kontakt

Studio Improwizacji Teatralnej,
ul. Kurta Obitza 1,
10-725 Olsztyn.

Prowadzący Studio – Robert Sanetra,
tel. 668316146,
fb: studioimprowizacjiteatralnej,
kontakt@studioimpro.pl.
Studio funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Kloszart.