Warsztaty dla instytucji

Chcesz zorganizować warsztaty krótkiej lub długiej formy impro 
w Twojej firmie, szkole, domu kultury lub innej placówce? 
Skontaktuj się z nami!

Warsztaty impro mogą stanowić:

świetne narzędzie w integracji nowego zespołu
element wydarzenia kulturalnego (wszelkiego rodzaju festyny, festiwale, zwłaszcza teatralne)
atrakcyjną formę animacji wolnego czasu
element warsztatu kompetencji miękkich (przełamywanie nieśmiałości, umiejętność współpracy w grupie, zdolność poprawnego wyrażania myśli)
narzędzie terapeutyczne w pracy z młodzieżą
pomysł na zajęcia teatralne

Cena, zakres, wymiar czasowy – do swobodnego uzgodnienia!
Istnieje możliwość nawiązania dłuższej współpracy w formie regularnych zajęć.